Σχετικά με εμάς

 Πριν από περίπου 60 χρόνια ο κύριος Γεώργιος Λεονταρίτης ανέλαβε την εισαγωγή των προϊόντων CLOU στην Ελλάδα. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκε μια συνεργασία με γνώμονα την διατήρηση της άριστης ποιότητας. Με την ανάληψη της επιχείρησης από τον υιό, κύριο Παναγιώτη Λεονταρίτη, η CLOU Hellas  δεσμεύεται να διατηρήσει αυτή την παράδοση και να συνεχίσει να κάνει το καλύτερο για τους πελάτες της.


CLOU σημαίνει εμπιστοσύνη. Στην CLOU  Hellas υπάρχει η εμπειρία που οδηγεί σε μία επαγγελματική σειρά από έξυπνες λύσεις για όλες τις ανάγκες του ξύλου.


 Όσον αφορά το οικολογικό κομμάτι, η τεχνική τελειότητα σε συνδυασμό με τις  επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μια ευθύνη που η εταιρεία μας έχει δεσμευτεί συγκεκριμένα και συμβάλλει με ένα πιστοποιημένο λογαριασμό του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η CLOU έχει καθιερώσει πρότυπα που υπερβαίνουν σημαντικά τις νομικές απαιτήσεις όσον αφορά το περιβάλλον.